โพสต์เมื่อ Jun 8, 2019

ศูนย์รับกู้ข้อมูล ATL Data Recovery Service กู้ข้อมูลอันดับ1 ของไทย

WD Blue 6tb ที่ทำตกอย่างรุนแรง

ลักษณะอาการเสียที่เราตรวจพบ คือฮาร์ดดิสสามารถอ่านได้ช้ามากเรียกได้ว่าเปิดทิ้งไว้ 3 วัน 3 คืนก็ยังอ่านข้อมูลได้ไม่ถึง 1 GB

เราได้นำหาที่ดังกล่าวเข้าแลปเพื่อทำการเปลี่ยนหัวงาน ซ่อมแซมสภาพแผ่นจานแม่เหล็กที่มีความเสียหายหรือ bad sector จากนั้น ใช้หัวอ่านที่มีประสิทธิภาพของทางบริษัท ที่มีแกนหัวเลเซอร์ทั้งหมด 10 หัว ก็อ่านข้อมูลออกมาด้วยความเร็ว 110mb/s

ศูนย์กู้ข้อมูลอันดับ 1 ข้อมูลสำคัญของคุณ กู้ข้อมูลกับเราอย่างมั่นใจ
ATL Recovery
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด