โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2020

ศูนย์รับกู้ข้อมูล ATL Data Recovery Service กู้ข้อมูลอันดับ1 ของไทย

สวัสดีวันครู
.
ATL Recovery ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านศึกษาของเยาวชนไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย ได้ส่งมอบ Smart TV ขนาด 55" และ 43" จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก้โรงเรียน บ้านควนตุ้งกู
.
ทั้งนี้เราขอขอบคุณครูผู้เสียสละ ทุ่มเทกำลังกายใจให้เด็กๆมา ณ ที่นี้ด้วยครับผม
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด